تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند 1393 | 18:33 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 17:6 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 12:30 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی 1393 | 14:3 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 12:3 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 14:58 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 14:50 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
 

 

 

 مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در دیدار با امام جمعه شهرستان شاهین دژ حاج آقا باقری که با حضور معاونان اداره کل ومسئول کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان  شاهین دز در دفتر امام جمعه انجام گرفت.  آقای سید مصطفوی در صحبت هایش به توجه ویژه مقام معظم رهبری به اهمیت ونقش کانون پرورش فکری اشاره نمود تاکید رهبری به نقش وبرنامه های کانون در متعالی کردن فرهنگ کودکان ونوجوانان  وفعالیت های کانون گفت توجه رهبری به کانون  وظیفه ما متولیان فرهنگی را سنگین تر میکند ایشان در ادامه از امام جمعه شهرستان خواست که به کانون در این عرصه کمک نمایند.  امام جمعه شهرستان  نیزضمن خیر مقدم وخوش آمد گویی  از زحمات مربیان کانون تشکر کرد وقول مساعد داد توجه ونگاه خود را به کانون بیشتر از این نماید واز نزدیک شخصا فعالیت های کانون را رصد نماید.

 همچنین سید مصطفوی مدیر کل آموزش وپرورش در جلسه کمیته برنامه ریزی که با حضور فرماندار ومعاونان ادره کل وجمعی از مدیران ومسولین آموزش وپرورش شهرستان  ومسئول کانون صورت گرفت به نقش بی دلیل کانون در رشد وپرورش استعدادهادخلاقیت کودکان ونوجوانان  اشاره کرد وگفت کانون  با فعالیتهای جذاب ونو وغیر مستقیم   می تواند نقش به سزایی در تعالی هنر وفرهنگ داشته باشد. ایشان در ادامه صحبتهایش  از فرمانداری و آموزش پرورش خواست به کانون در انجام این رسالت کمک کنند. مسئول کانون  آقای صادقپورضمن تشکر از عنایت ویژه مدیر کل محترم آموزش وپرورش  آقای سید مصطفوی از نگاه ایشان به کانون تشکر وقدر دانی کرد وگفت کانون در کنار آموزش پرورش از تمام ظرفیتش برای متعالی کردن فرهنگ وهنر استفاده خواهد کرد.

 

 

 تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 13:51 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 11:6 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 10:26 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 13:7 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 13:27 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |

 تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 12:48 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 10:43 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 12:21 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 9:55 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |
تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 9:48 | نویسنده : مركز فرهنگي وهنري شاهين د‍ژ |